Quy Định Đăng Kí Tên Miền Việt Nam

Quy Định Đăng Kí Tên Miền Việt Nam

Quý khách có thể đăng kí và sử dụng các tên miền : .VN | .com.vn | .net.vn | .org.vn | .edu.vn | .gov.vn |

Khi quý khách cần đăng kí tên miền. Chúng tôi cần quý khách cung cấp những thông tin sau đây:

( nội dung thông tin dưới đây được đăng kí chính chủ cho tên miền mà quý khách sử dụng. Tránh được những tranh chấp không đáng có khi quý khách sử dụng về sau này. Yêu cầu cung cấp thông tin một cách chính xác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu quý khách cung cấp sai thông tin )

1/ Họ và tên

2/ Ngày-Tháng-Năm sinh

3/ Số CMT/Thẻ căn cước

4/ Địa chỉ nơi cư chú

5/ Số điện thoại liên hệ

6/ Gmail quản trị

7/ Tên miền muốn đăng kí.

8/ Ảnh mặt trước + mặt sau của CMT/Thẻ căn cước

Áp dụng cho đăng kí tên miền .VN | .com.vn | .net.vn | .org.vn | .edu.vn | .gov.vn |

Chú ý: Đối với tên miền .edu.vn bắt buộc website phải thuộc lĩnh vực giáo dục thì mới được đăng kí.

Đối với tên miền .name.vn bắt buộc phải là tên miền mang tên cá nhân.

Từ chối đăng kí tên miền với các tên miền tục tĩu, trùng tên với các vị lãnh đạo của nhà nước Việt Nam, nội dung phản cảm,… (theo pháp luật Việt Nam ban hành)