Gia hạn dịch vụ của Công Ty TNHH Mạnh An Service

Chính sách gia hạn và sử dụng dịch vụ của công ty TNHH Mạnh An Service. Chúng tôi đưa ra chi tiết về chính sách gia hạn dịch vụ cũng như thanh toán gia hạn.

Gia hạn dịch vụ thiết kế website

Dịch Vụ Thiết Kế Website:

Thời gian: Được tính 12 tháng từ ngày kích hoạt dịch vụ.

Thanh toán: Chuyển khoản/Tiền Mặt.

Hỗ trợ: Thanh toán tại nhà (chỉ áp dụng cho khách hàng tại Thanh Hóa)

Lịch trình:

1/ Hết tháng 11 nhắn tin thông báo lần 1

2/ 15 ngày tiếp theo gọi điện thông báo lần 2

3/ Hết hạn sử dụng dịch vụ gọi điện thông báo lần 3 và tạm dừng dịch vụ

4/ Lưu giữ hệ thống và dừng hoàn toàn hệ thống website nếu khách hàng không muốn gia hạn dịch vụ

Gia hạn dịch vụ quảng cáo facbook

Dịch Vụ Quảng Cáo Facebook:

Thời gian: Theo hợp đồng quảng cáo bao nhiêu ngày.

Thanh toán: Chuyển khoản/Tiền Mặt.

Hỗ trợ: Thanh toán tại nhà (chỉ áp dụng cho khách hàng tại Thanh Hóa)

Lịch trình:

1/ Thông báo trước 1 ngày hết hạn dịch vụ

2/ Thống báo và tạm dừng hoạt động khi hết hạn dịch vụ theo hợp đồng.

3/ Xác nhận thông tin tiếp tục gia hạn hợp đồng hay không.

4/ Tự thoát quyền khỏi Page và chấm dứt hoạt động quảng cáo.

Gia hạn dịch vụ quảng cáo google

Dịch Vụ Quảng Cáo Google:

Thời gian: Theo hợp đồng quảng cáo bao nhiêu ngày.

Thanh toán: Chuyển khoản/Tiền Mặt.

Hỗ trợ: Thanh toán tại nhà (chỉ áp dụng cho khách hàng tại Thanh Hóa)

Lịch trình:

1/ Thông báo trước 2 ngày hết hạn dịch vụ.

2/ Thống báo và tạm dừng hoạt động khi hết hạn dịch vụ theo hợp đồng.

3/ Xác nhận thông tin tiếp tục gia hạn hợp đồng hay không.

4/ Xóa website quảng cáo ra khỏi hệ thống.