Đăng Kí Thiết Kế Website

Vui lòng nhập thông tin chính xác vào ô trống dưới đây:

Chú ý: Những thông tin quan trọng cần phải có

 Tên thương hiệu: Mục đích vẽ logo

 HOTLINE, Địa chỉ: Thông tin cần để khách hàng truy cập website có thể liên hệ với bạn.

 Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ: Để bố trí nội dung và thiết kế giao diện

 Page Facebook, zalo, gmail,… Nếu có

Sau khi gửi thông tin chúng tôi sẽ gọi lại xác nhận thông tin. Hãy đảm bảo rằng thông tin bạn nhập là chính xác.