Hợp đồng sử dụng dịch vụ thiết kế website

Kí hợp đồng sử dụng dịch vụ

Thông tin về hợp đồng sử dụng dịch vụ do Mạnh An Service cung cấp cho khách hàng. Mời quý khách kham khảo qua. Quý khách cũng có thể tải về để xem chi tiết bản hợp đồng.

Thông Tin Hợp Đồng Công Ty TNHH Mạnh An Service

[embeddoc url=”https://manhan.vn/wp-content/uploads/2019/07/hop-dong-thiet-ke-web.doc” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Tải Về”]
[embeddoc url=”https://manhan.vn/wp-content/uploads/2019/04/hop-dong-quang-cao-facebook-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Tải Về”]
[embeddoc url=”https://manhan.vn/wp-content/uploads/2019/04/hop-dong-quang-cao-google.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Tải Về”]
[embeddoc url=”https://manhan.vn/wp-content/uploads/2019/04/hop-dong-phat-trien-web.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Tải Về”]
[embeddoc url=”https://manhan.vn/wp-content/uploads/2019/04/hop-dong-seo.docx” download=”all” viewer=”microsoft” text=”Tải Về”]